Aralık
2

İslam’da İnsana Verilen Değer

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Tîn 95/4

İslam’da İnsana Verilen Değer

         Muhterem Müslümanlar!

         İslam Dini insana özel bir değer vererek, onun şerefli ve üstün bir varlık olduğunu bildirmiştir.[1] Ona, yaşama, mülk edinme beden ve ruh sağlığını koruma, istediği dini benimseme ve gereklerine göre hareket etme gibi haklar vermiş ve bu hakları dokunulmaz ilan etmiştir. Kişinin dinine, diline, ırkına, cinsiyetine, malına ve makamına göre yapılan ayrımları da kabul etmemiştir.

İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Yüce Allah: “Hatırla ki, Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” dedi.”[2] Tîn Suresi’nde de: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”[3] buyurarak insanın en değerli varlık olduğuna işaret etmiştir. İnsan böylesine mükerrem bir varlık olunca insana hizmet ve insanlık haysiyetini koruma adına yapılan her çalışma kutsaldır, değerlidir.

            İslam insanın yaşam hakkını kutsal saymıştır. “…Bir cana kıyan kimse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir; birine hayat veren kimse de bütün insanlara hayat vermiş gibidir…”[4]ayeti dinimizin insan hayatına ne derece değer verildiğinin en güzel belirtisidir.

 Fakir düşerim, besleyemem düşüncesiyle çocuk aldırmak, doğmuş çocukları sokağa atmak veya ölüme terk etmek haramdır, cinayettir. Yüce Allah; “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”[5] buyurmaktadır.

Değerli Mü’minler!

           İslam, insana işkenceyi asla tasvip etmez. Bir Hadis-i Kutsî’de Yüce Allah: “Kullarıma işkence etmeyiniz.”[6] buyurmaktadır. “Öldüreceğiniz bir kuduz köpek dahi olsa eziyet etmeyiniz.” buyuran bir Resulün öğretisinde insana eziyet edilebilir mi? Yüce Allah insanı kıymetli bir varlık olarak yarattığı gibi insana dokunulmazlık da vermiştir. Şöyle ki, İnsanın gıybetini yapmayı, gönlünü kırmayı ve söz taşımayı da yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim de: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın, eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”[7] buyurmuştur. Hz. Peygamber ise “Allah’tan uzak olan insanlar katı kalplilerdir”[8] ifadesiyle bir gönül insanı olmanın önemini ifade etmiştir.

Aziz Mü’minler,

             Her iyiliğin bir sadaka olduğunu söyleyen Peygamberî mesajın muhatabı olan biz Müslümanların, insana hayat veren ve insanı yücelten değerleri, tüm insanlığa tanıtmak sorumluluğu ve zorunluluğu unutulmamalıdır. İslam’ın doğru anlaşılması ve anlatılmasındaki sorumluluk kadar, insana, onun hayatına, onuruna sahip çıkmak da bir sorumluluktur.

İslam’ın insana verdiği değer; sevgi temelinde Hz. Peygamber’in şu altın sözlerinde şekillenmiştir: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de asla iman etmiş olamazsınız.”[9] Burada insana verilen değerin hem dünya hayatına hem de ahiret hayatına olumlu yansımalarına dikkat çekilmektedir.

Yüce Allah bizle ayet ve hadisler ışığında insana gereken önemi ve değeri vermeyi nasip etsin.

HAZIRLAYAN: Ali Osman KORKMAZ

ÜNVANI: Yeniceoba Fatih C. İmam Hatibi – CİHANBEYLİ /KONYA

Konya Müftülüğü’nün 03.12.2010 Tarihli Hutbesidir.


[1] bkz. İsrâ 17/70

[2] Bakara 2/30

[3] Tîn 95/4

[4] Mâide 5/32

[5] İsrâ 17/31

[6] Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/172,173.

[7] Âl-i İmrân 3/159

[8] Tirmizî, Zühd, 47.

[9] Müslim, Îmân, 93.

» Yorum Yapın

Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri. TrackBack URI

Yorum Yapın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Yazı Hakkında